Ordningsregler

Ordningsregler på Skänninge marken

* Tilldelad plats ska vara intagen senast kl. 10:00 på onsdagen

* Försäljning ska pågå till minst kl. 20:00 såväl onsdag  som torsdag

* Överlåtelse av plats är inte tillåten

*Enligt lag är du skyldig att synligt skylta med firmanamn, namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer

* Livsmedelsförsäljning kräver tillstånd av sökandes hemkommun

*Försäljning av sprayer annat än för hår- och kroppsvård, soft airguns, fågelvisselpipor, knivar för annat än köksbruk och samlarföremål samt alla typer av drog- och nazistiska produkter och symboler är inte tillåten på Skänninge marken. Överträdelse medför förutom avstängning även avhysning från marknadsområdet

*Kvitto på betald platshyra ska medtagas och uppvisas vid kontroll

*Utskjutande skärmtak får inte förekomma