Ansökan & Priser

Information om ansökan.

 

Skänninge Marken, Sveriges äldsta och största torg- och gatumarknad, infaller alltid första onsdagen och torsdagen i augusti.

 

 

 

 

 

Ansökan:

Om du vill ansöka om marknadsplats gör du det skriftligt senast den 15Maj innevarande år. Ansökan inkommen efter den 20 maj registreras inte.

 

Ansökans innehåll:

Ansökan ska innehålla uppgift om organisationsnummer alternativt personnummer, firmanamn, för- och efternamn, adress, telefonnummer, aktuellt produktsortiment samt platsbehov. Ansökningsblankett finns att hämta för utskrift, se nedan

 

Bekräftelse/Avslag:

Registrerad ansökan besvaras senast 20 juni. Svaret på en registrerad  ansökan är antingen en faktura med tillhörande PM eller ett avslag.
En ansökan som avslagits står automatiskt i kö för återbudsplatser. Återbud fördelas inte förrän tidigast den 15 juli. Vid tilldelad återbudsplats erhålls ett skriftligt besked därom.

Marknadsplatser & Priser

 

Avser                        Pris                    Övrig   
                                                         information                                                                                                                     

Mjölbygatan,
övriga gator, torg 
tivoliområdet              900 kr               3 meter

 

Livsmedelstillägg        1000 kr  
Avserförsäljning av korv, hamburgare,
kebab, langos etc.       

                                                                             Städavgift                     600 kr                                                                                                                                   avser plats utanför
vissa näringsfastigheter

 

Demoplats                   2500 kr

 

ansökan som pdf-fil finns här

 

Ansökan skickas till:

Skänninge marken
Box 128
596 23  Skänninge

alt.

janne@marken.dinstudio.se